fbpx

Vill du starta upp
Pink Gloves Boxing på din träningsanläggning?

Pink Gloves Boxing är ett träningskoncept som är unikt då det inte bara erbjuder effektiv och rolig träning, en stor del av fokuset ligger i att bygga självförtroende självkänsla hos deltagarna.
Vill du veta mer om hur det går till att starta upp Pink Gloves Boxing på din anläggning? Kontakta oss.

För Gym Ägare Och Entrepenörer

Martin D.

Ägare av Drivkraft i Solna

Vald till årets klubb i Sverige 2018

Vi har haft Pink Gloves Boxing hos oss sedan 2015 och det är ett grymt koncept som kompletterar våra andra pt-grupper. Dels för gemenskapen och glädjen som vi ser skapas i grupperna men såklart också för den intäkt som det ger verksamheten.

b15a5377

PGB GENERERAR NYA MEDLEMMAR

PGB riktar sig mot kvinnor som har liten träningserfarenhet och vänder sig också  till dem som tränar regelbundet. Kvinnor i alla åldrar och bakgrund tränar med oss.

Den positiva, stöttande atmosfären i gruppen gör att gemenskapen i gruppen växer sig stark under terminens gång,  

PGB GER LÅNGSIKTIGA MEDLEMMAR

Vårt terminssystem är strukturerat på så sätt att vi skapar långsiktiga medlemmar. Dina deltagare kommer att träna under 4 månaders perioder. På varje träningstillfälle lär de sig något nytt och i slutet av terminen graderar de upp sig till nästa 4 månader termin osv.

Vill du att din anläggning ska vara unik?

När du tar in Pink Gloves Boxing till din anläggning har du ensamrätt på din ort vilket hjälper dig att sticka ut och vara unik.

  • Genererar nya medlemmar till din anläggning
  • Få ett koncept som folk kommer prata om
  • Färdig paketlösning
  • Genererar nya intäkter